Actievoorwaarden

De actievoorwaarden hebben betrekking op de SUNtip Cadeau 10-daagse waarbij je 10 dagen lang elke dag een verrassing krijgt, indien je bent aangemeld voor de Cadeau 10-daagse en daarmee tegelijkertijd voor de SUNtip nieuwsbrief bent ingeschreven. Door mee te doen aan de SUNtip Cadeau 10-daagse, ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

 1. Winacties worden uitgeschreven door SUNtip (onderdeel van Reisbureau Pelikaan Reizen), gevestigd in Zevenbergen.
 2. Om mee te kunnen doen, moet je ingeschreven zijn voor de winactie en daarmee tegelijkertijd voor de SUNtip nieuwsbrief.
 3. Onder alle deelnemers van de Cadeau 10-daagse verloot SUNtip elke dag een verrassing, bestaande uit hoofdprijzen en kleinere prijzen.
 4. Deelname aan de actie is kosteloos.
 5. Inschrijven kan van 1 juni t/m 29 juni 2019.
 6. De prijzen worden verloot van 20 juni 2019 t/m 29 juni 2019.
 7. Winnaars worden willekeurig gekozen.
 8. De winnaars worden dagelijks digitaal bekendgemaakt op de actiepagina van de SUNtip Cadeau 10-daagse: https://uitpakken.suntip.nl/cadeau/
 9. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. SUNtip neemt mailcontact op met de winnaars. De winnaars dienen binnen 10 dagen te reageren op het mailcontact van SUNtip om hun prijs te claimen. Dit kan door te reageren op de door de winnaars ontvangen e-mail of door te mailen naar contact@suntip.nl.
 11. Neemt de winnaar binnen 10 dagen geen contact op met SUNtip, dan wordt de prijs aan een willekeurige andere winnaar toegewezen. Zij ontvangen persoonlijk bericht van SUNtip.
 12. De prijzen worden, afhankelijk van hun aard, digitaal aan de winnaar overhandigd of met de post verzonden. In het laatste geval worden NAW-gegevens gevraagd.
 13. De persoonsgegevens die in het kader van deze winactie worden verkregen, worden alleen gebruikt voor de desbetreffende actie en worden niet verstrekt aan derden.
 14. De prijzen zijn niet geldig i.c.m. andere kortingen.
 15. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 18 jaar en woonachtig zijn in Nederland of België. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.
 16. SUNtip kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen, tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.
 17. SUNtip is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de deelnemers niet conform deze actievoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de winactie of het verloop van de winactie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 18. SUNtip is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Cadeau 10-daagse, noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Cadeau 10-daagse of de aanwijzing van de winnaar.
 19. Gebruik van de ter beschikking gestelde prijs is voor rekening en risico van de winnaar. SUNtip kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de prijs door de winnaar.
 20. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.
 21. Deelnemers dienen de Reclamecode Social Media na te leven.
 22. Medewerkers van SUNtip zijn uitgesloten van deelname.
 23. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 24. De SUNtip Cadeau 10-daagse handelt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
 25. De SUNtip Cadeau 10-daagse wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

Vragen naar aanleiding van de actievoorwaarden? Neem dan contact met ons op via contact@suntip.nl